پیام فرستادن
rongxing international trade co.,limited
محصولات
تراشه های آی سی تقویت کننده
تراشه آی سی حافظه
تراشه آی سی قابل برنامه ریزی
تراشه های مدار مجتمع
آی سی های مدیریت انرژی
دستگاه های نیمه هادی گسسته
خازن های قطعات الکترونیکی
مقاومت های کد شده رنگی
سوکت های IC Component
سنسور فرکانس صدا